Kristosofi-lehti Helmikuu 2008: Toimittajalta

Elämä etenee seitsenluvun lakia noudattaen. Niinpä on seitsemän pitkän pitkää luomispäivää, luomispäivissä seitsemän juurirotua ja juuriroduissa seitsemän alarotua. Seitsemän luomispäivän kehityskausi jakautuu kahtia siten, että kolmen ja puolen luomispäivän ajan olemme eläneet laskevalla kaarella, olleet matkalla aineeseen, aineellisuuteen. Keskikohdalla eli neljännen luomispäivän neljännessä juurirodussa tapahtui käänne. Planeettamme astui ylöspäiselle kaarelle, henkeen palautumisen tielle ja ihmiskunnan tulee kehitystä seuraten löytää oma jumalallinen sisimpänsä, oma Jumalan poikansa, josta hän on kehityksensä maiselle taipaleelle lähtenyt.
Vaikka sisimmän itsemme, monadimme, kerrotaan olevan omassa maailmassaan täydellinen, niin tämä täydellisyys ei ulotu muille tasoille. Kuitenkin elämä pyrkii siihen, että ihmiskuntana oppisimme elämään fyysisellä tasolla monadillista eli Jumalan pojan elämää. Onhan tehtävänämme rakentaa Paratiisi Tellus-planeetallemme. Onnistuaksemme tehtävässämme kaukainen päämäärä on jaettu pienempiin tavoitteisiin. Henkeen palautumisen tiellä jokaiselle jäljellä olevalle juurirodulle on annettu oma ihanteensa.
Neljäs juurirotu on muodostunut käännekohdaksi, jolloin pallomme aineeseen laskeutumisen aika on päättynyt. Nykyinen neljännen luomispäivän viides juurirotu on ensimmäinen henkeen palautumisen tiellä. Niinpä olemme saaneet lähimmän parin tuhannen vuoden aikana ihmiskuntamme keskuudessa eläneiltä henkisiltä opettajiltamme ohjeet koko tämän kehityskauden ajaksi. Neljättä juurirotua edustanut Gautama Buddha kehotti luopumaan himosta, mutta samalla hän esitti viidennen juurirodun ihanteen: itsenäisen ajattelun. Jeesus Nasaretilainen puolestaan totesi ihmisten olevan järkiolentoina vastuunalaisia. Oppilaitaan hän kehotti rakastamaan toinen toistaan Kristus-rakkaudella. Omana aikanamme olemme tutustuneet Pekka Ervastin lauseeseen: Ensimmäinen suuri totuus on ihmisten keskinäinen veljeys ja heidän ykseytensä Jumalasta. J. R. Hannula toteaa, että siinä on ilmaistu sekä kuudennen että seitsemännen juurirodun dharma. Selitykseksi Hannula lisää: Me ihmiset olemme kuin yksi suuri olento korkeamman tajunnan kannalta. Niin kauan kuin yksikin meistä kärsii, ei kukaan ole kärsimyksistä vapaa.
Totuudenetsijöinä elämme kahden maailman välissä. Sota ja väkivalta tulvivat vastaamme tiedotusvälineistä. Mutta meidän ei tarvitse eläytyä siihen maailmaan. Olemmehan hyväksyneet ihmisyyden ihanteen. Näin rakennamme omalta osaltamme ihmisyyden mukaista tulevaisuutta.
Annikki Kumpulainen
annikki_kumpulainen_at_kolumbus_fi

Kategoria(t): Luokittelemattomat. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.