Asenteista, Laila Siponen

Älä suutu opettaa Vuorisaarnan ensimmäinen käsky. Suuttuminen ei aina näy ulospäin. Ihminen voi olla suuttuneessa mielentilassa, kiukkuinen, närkästynyt, hermostunut yms. ilmaisematta mitään sanoin tai näkyvin teoin.
Voidaan kysyä: Millaiset asiat syvimmiltään voivat saada ihmisen suuttuneeseen mielentilaan ja miksi? Ainakin lukemattomat arkielämän tilanteet. Ja ihminen, joka ei ole koskaan pitänyt suuttumista negatiivisena ilmiönä, saattaa elää jatkuvassa pahanolon tilassa.
Kristosofiaan tutustuneina voimme ymmärtää, että ensimmäisiä asioita, jotka luovat mahdollisuuden suuttumiselle, on, ettemme hyväksy olevia oloja. Emme hyväksy karmaamme. Taistelemme olosuhteita ja asioita vastaan. Taistelemme niitä olosuhteita ja asioita vastaan, jotka ovat vaikeita alemman minämme, persoonallisuutemme, kannalta. Taistelemme omia heikkouksiamme vastaan. Taistelemme myös niitä asioita vastaan, joita emme voi muuttaa, vaikka niin tahtoisimme. Elämän koulu tuo eteemme paljon asioita ja tilanteita, joita emme voi suoranaisesti muuttaa. Se, minkä voimme muuttaa, on asenteemme. Voimme opetella hyväksymään sen, mikä ei ole muutettavissa. Voimme opetella kiittämään vaikeuksista, kärsimyksistä, vastoinkäymisistä, sairauksista.
Kun hyväksymme vaikeudet, joita emme voi muuttaa, saavutamme sisäisen rauhan ja levollisuuden. Ja taistelu on ohi. Sisäinen rauhan tila kätkee itseensä vaikeuksien voittamisen mahdollisuutta.
Sen sijaan jatkuva taisteluasenne, jollei ihminen sitä huomaa, johtaa lopulta siihen, että alamme syyttää toisia omista vaikeuksistamme. Tämä taas johtaa siihen, että asetumme vaativaan asenteeseen suhteessa toisiin ihmisiin, kanssaveljiimme. Tällaisessa tilassa elävälle ihmiselle voi käydä niinkin onnellisesti, että hän herää unestaan realistiseen todellisuuteen. Hän huomaa ja ymmärtää, että onkin itse noussut omaa korkeampaa itseään ja samalla kanssaveljiään vastaan. Onkin tullut käytyä sotaa rauhanrakentamisen sijasta omassa sielussaan ja mielessään. Älä ole pahaa vastaan -asenne onkin kääntynyt vastakohdakseen. Älä sodi, vaan rakasta kaikkia ihmisiä on sekin heittänyt kuperkeikkaa. Sydämen puhtaus ja rehellisyys ovat kärsineet tappion siinä taistelun melskeessä. Rikkoessamme ensimmäistä käskyä tulemme samalla rikkoneeksi myös neljää muuta käskyä.
Nousee mieleen Pekka Ervastin opetus käskyjen mietiskelystä: ”Jeesuksen käskyjä ei tietenkään tarvitse eikä saa yrittää toteuttaa perätysten, vaan kaikkia yhtäaikaa, kuitenkin sillä tavalla, että määrättyyn käskyyn kulloinkin kohdistetaan pääpaino.” (Jeesuksen salakoulu, s. 103.)
Väinö Lehtoselta on kysytty (Ongelmien seurassa V/39) eläinradan merkkien voitta­misesta: Miten voitamme eläinradan pienemmässä mittakaavassa? Hän kertoo vastaukses­saan, mitä horoskooppien alkamisella tarkoitetaan. Kun kosmillinen Kristus sai aurinko­kuntamme toisissa planeetoissa sellaisen otteen, joka teki mahdolliseksi Valkoisen Veljeskunnan lähettämisen maahan, alkoi karma toimia ihmiskunnassa. Planeetat alkoivat vaikuttaa ihmisten elämässä ja kosmillinen Kristus laskeutui astraalitasolle, tunnetasolle. ”Ihmisten tunne-elämä joutui Kristuksen puhdistavan vaikutuksen alaiseksi. Samalla kun ihmisten tunneluonnosta alkoi kuohua ulos kaikkea eläimellistä, samalla Valkoinen Veljeskunta neuvoineen opetti tunnekuohuja voittamaan. Sama ilmiö jatkuu edelleen.”
Tähtiasennot asettavat meille tämän ulkoisen elämän rajoitukset. Ne ovat karmallisia. Samoin meissä itsessämme ovat karmallisina voimina kaikki taipumuksemme, tottumuksemme ja tapamme. Niiden ohjaamiseen ja voittamiseen ei ole muuta keinoa kuin henkinen elämä.
Kun pyrkimys ihmisyyttä kohti on kyllin voimakas, niin siitä siirtyy voimaa eetteriruumiiseemme, jossa ovat tavat, tottumukset ja taipumukset. Silloin muuttuu jotakin alhaista paremmaksi. Näin voi voittaa horoskooppiaan eli omia huonoja ominaisuuksiaan. On turhaa kiinnittää liiaksi huomiota heikkouksiinsa. On sellainenkin luonnon laki, että ponnis­taessamme johonkin suuntaan, kasvamme myös samaan suuntaan. Kun näemme itsessämme paljon kaikenlaista pahaa ja ryhdymme taistelemaan sitä pahaa vastaan, niin tajuntamme, ajatuselämämme, askartelee aina pahan ympärillä. Silloin joudutaan päinvastaiseen tulokseen kuin on pyritty: pahuus lisääntyy taistelun kautta. Siksi uuden liiton henki opettaa: Lopettakaa taistelu ja pyrkikää tosi teossa ja täydellä voimalla ihmisyyttä kohti. Karma pitää huolen siitä, että ihminen puhdistuu.
Pekka Ervast neuvoo kirjassaan Jeesuksen salakoulu, kuinka pyrkiessämme suuttumatto­muu­teen tulemme suvaitseviksi, järkeviksi, vapaamielisiksi ja opimme ymmärtämään toisten ihmisten ajatuksia. Opimme huomaamaan, että muutkin ajattelevat ymmärrettävästi ja järkevästi. Opimme ymmärtämään toisten ihmisten, itse asiassa jokaisen ihmisen, kannalta. Kummallista, ettemme aiemmin sitä älynneet.

Kategoria(t): Luokittelemattomat. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.