Arianne Heiskari: Korkeampaan päivätajuntaan kohoutuminen

Henkinen herääminen alkaa korkeamman järjen, manaksen vaikutuksesta. Me voimme jo nuorena herätä ajattelemaan, että meidän tulisi olla myös henkisesti itsenäisiä. Meidän tulisi tietää, mitä elämä on, mikä on totuus ihmiselämässä. Kokemus sanoo kuitenkin, ettemme heti saavuta totuuden tietoa. Vaikkemme vielä tiedä, mitä elämä on, niin tiedämme sen, että meidän tulee olla totuudellisia ja siveellisesti sopusoinnussa itsemme ja elämän ja toisten ihmisten kanssa.
Kun ihminen ajattelee, niin hänen ymmärryksensä toimii. Kun järjen hyvä enkeli vuodattaa maljaansa astraaliruumiiseen, kun totuuden henki pääsee vaikuttamaan ihmisen astraali­ruumiissa, silloin hänen persoonallinen tunne- ja ajatuselämänsä joutuvat voimak­kaaseen puhdistuksen tilaan. Astraaliruumis puhdistuu ja järjestyy. Sen täytyy järjestyä totuuden hengen mukaiseen värähtelyyn.
Voimme häikäistyä astraalimaailman petollisesta kauneudesta, sen harhaloisteesta ja valheellisesta valosta. Kauneus on pettävää silloin, kun sitä käytetään rumuuden peitteenä. Miten sitten valo voi johtaa harhaan? J. R. Hannula kirjoittaa: ”Astraalimaailma sinään on juuri harhojen ja valheen maailma.” Sen tähden ne, jotka eivät osaa erottaa astraalivaloa ja akashaa, luulevat tutkivansa akashaa, kun tutkivat astraalimaailmaa. Ainoastaan pitkälle kehittynyt sielu, joka osaa kohoutua meissä aurinkotasolla olevaan korkeampaan minäänsä, ainoastaan sellainen kehittynyt sielu voi tutkia entisiä elämiä ja saatuaan luvan toistenkin entisiä elämiä. Akashan elämänkirjaan on tallennettu kaikki ikuisuusarvoinen. Siihen on kirjoitettu kaikki, mitä monien ruumistuksiemme kuluessa olemme oppineet.
Alkaneen Vesimieskauden tunnusmerkkeihin kuuluvat heräävä psyykkisyys, sielullinen herkkyys ja siihen liittyvät yliaistiset kyvyt. Psyykkisten kykyjen lisääntyminen ei siis ole luonnotonta, kunhan muistamme, että niiden keskus on persoonallinen sielunelämä. Lisäksi voimme palauttaa mieliimme Pekka Ervastin lausunnon, että psyykkiselle tasolle voi pyrkiä ilman sanottavaa siveellistä valmistusta.
Me arvostamme ja pyrimme tekemään henkistä työtä. Jeesus sanoi: ”Älkää tehkö voima­töitä salaisilla kyvyillä siinä luulossa, että ne edistäisivät henkistä elämäänne, vaan pitäkää minun käskyni, siinä samalla kun puhdistutte, niin tulette jo puetuksi häävaatteisiin”. Meidän ei tarvitse ollenkaan jäädä astraalimaailmaan. Me voimme kohoutua suoraan korkeampaan päivätajuntaan. Se on aikamme avattu uusi henkisen elämän mahdollisuus.
Korkeampaan päivätajuntaan kohoutuminen tapahtuu aivan luonnollisella tavalla silloin, kun yhteisissä tilaisuuksissamme keskitymme käsiteltävään aiheeseen. Henkisen elämän keskus on hengen eli puhtaan järjen maailma. Meidän ei tarvitse jäädä astraalimaailman alati vaihtelevia muotoja ihmettelemään. Kaikki henkilökohtaiset ilot ja surut olemme luonnollisesti jättäneet jo aiemmin oven ulkopuolelle. Näihin unohdettaviin ajatuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat myös kaikki ihmisiä toisistaan erottavat karmalliset seikat kuten rotu, uskontunnustus, sukupuoli, yhteiskunta-asema ja ihon väri. Saamme tulla henkiseen yhteistyöhön sellaisina kuin olemme! Sielullisena pukunamme on vain kaiho saada keskeneräisinä ja epätäydellisinä persoonal­lisuuksina haihtua olemattomiin. Sellainen kaipuu on mystisen kuoleman kaipuuta. Ihmisyyden taitajat, Mestarit eivät arvosta persoonallista erin­omaisuutta eivätkä nimensä toistamista.
Henkisen elämän keskus on hengen eli puhtaan järjen maailmassa. Henkisessä yhteistyössä tutkitaan suurten opettajien opetuksia, syvennytään niihin kunnioituksella. Näin vedämme avuksemme korkeamman minämme voimaa ja valoa, järkeä.
Väinö Lehtonen kuvaa korkeampaan päivätajuntaan kohoutumista siten, että oma sisäinen jalokivemme, korkeampi minämme, tulee vedetyksi Mestarin seuraamisen ja Hänen rin­nallaan ja opastuksellaan tehdyn henkisen työn avulla päivätajunnan piiriin.

Kategoria(t): Luokittelemattomat. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.