Terttu Nurme: Valoa Pohjolasta

Avauspuhe kristosofisilla vuosijuhlilla 2008

Rakkaat veljet! Meillä on jälleen ilo lausua toinen toisemme tervetulleiksi tähän yhteiseen veljes-juhlaamme, jota tänä vuonna vietämme persoonallisen minän merkeissä. Ihanteemme, dharmamme, on palvella Isän tahdon toteutumista maan päällä. Se taas edellyttää, että voitamme alempien henkivaltojen houkutukset Vuorisaarnan käskyjen hengessä pahaa vastustamatta. Tehtävämme ei ole helppo, sillä kuten kirkkojen ja henkisten liikkeittenkin historia todistaa, on ratkaisuja elämän esille tuomissa tilanteissa usein tehty persoonallisen minän näkemysten mukaisesti. Ja siitä on luonnollisesti seurannut karmaa. Niinpä meidän on tunnustettava itsellemme, että me tarvitsemme jatkuvasti viisaiden Mestarien apua matkallamme kohti sisäistä Itseämme.
Yksilöinä meidän onkin todettava, ettemme voi sivuuttaa puhdistuksen tietä, vaan meidän on pyrittävä yhä tietoisemmin tiedostamaan se, mikä meissä ei kestä kristusviisauden edessä eli on puhdistettava tajuntamme kaikista epäveljellisistä ajatuksista ja tunteista kasvaaksemme ihmisten auttajiksi. Apuna meillä on kristosofinen kirjallisuus ja tietoisuus siitä, että meidän päivinämme täällä Suomessa esiintyneen suuren Opettajan Pekka Ervastin saavutuksen kautta on karman johto siirtynyt Saatanalta Kristuksen käteen. Karma ei meitä tuhoa, ellemme itse uuvu henkisissä pyrkimyksissämme. Sen tähden on ratkaisevan tärkeää, miten suhtaudumme Pekka Ervastiin ja hänen suorittamaansa uuteen uskonpuhdistukseen ja alkaneeseen uuden maailmanuskonnon sanomaan, jossa elämämme pulmat saavat ratkaisunsa.
Tässä yhteydessä voimme palauttaa mieleen, mitä J. R. Hannula kirjoittaa kirjassaan Mestarin sanoma. Hän mainitsee, että elämä etenee kertaillen ottaen huomioon ihmiskunnan kehityksessä ilmenevät juurirodut. Niitä on seitsemän, joissa kaikissa on seitsemän alarotua. Kun nyt olemme tulleet viidennen juurirodun viidenteen alarotuun, olemme jälleen ihmiskunnan kehityksessä kriittisessä kohdassa. Olisihan meidän nyt kerrattava neljän edellisen juurirodun läksyt voittoisasti voidaksemme suorittaa käytännössä viidennen juurirodun ihanteen, joka on totuus, totuus ja rakkaus. Se tapahtuu Jeesus Kristuksen antamia Vuorisaarnan käskyjä seuraamalla. Tähän sisältyy, että meidän tulee voittaa Juudas itsessämme, niin että emme ryhdy painostamaan toisin ajattelevia, vaan soisimme osaavaamme rakastaa kaikkia ihmisiä sillä rakkaudella, jolla Mestari, Kristus meitä rakastaa. Silloin puhdistuu näkymätön maailma itsekkäistä ajatuksista ja tunteista, ja se vaikuttaa näkyvään maailmaan rauhoittavasti.
Edessämme on siis kertaustyö ja samalla uuden ajanjakson aloittaminen. Saammekin kristosofiassa tietää, että viidennen juurirodun kuudes alarotu ja kuudes suuri juurirotukin on jo okkulttisesti aloitettu Pekka Ervastin elämäntyössä, ja sen tähden olemme nyt joutuneet kriittiseen pisteeseen, jossa ihmiskuntaa uhkaa romahdus. Sen voittaminen on nyt tullut mahdolliseksi, kun kristosofinen elämänymmärrys saa meissä sijaa, ts. kun teosofian ja kristosofian sisältämä veljeysaate käytännössä elettynä avaa oven Kristus-Isän auttavalle voimalle.
Siitä, että koko ihmiskuntaa auttava työ on alkava täältä Suomesta, saamme kristosofiasta paljon tietoa. Kuuluisa tietäjä Nostradamuskin on viitannut Pohjois-Eurooppaan uuden uskonnon syntypaikkana. H. P. Blavatsky sanoi: kun teosofitkaan eivät tiedä, mitä teosofia on, kääntäkää katseenne Pohjolaan, Suomeen. Suomesta tulee valo. Ja Pekka Ervast on puhunut Pohjolan Valkoisesta valtakunnasta. J. R. Hannula taas puhuu kirjassaan Mestarin sanoma erittäin mielenkiintoisella tavalla siitä suuresta ”puhdistuksen tiestä”, joka on suoritettu tunnettujen eurooppalaisten ihmisten elämäntyössä. Heitä oli neljä: Pohjolan apostoli Ansgarius, Suomen apostoli Henrik, Pohjolan leijona Kustaa II Adolf ja Pohjolan sfinksi Aleksanteri I. He osallistuivat kukin omalla tavallaan Suomessa valmisteltavaan uuden aikakauden puhdistus- ja synnyttämistyöhön. Niin kuin yksilön niin kansankin elämässä on neliasteinen puhdistuksen tie. Niinpä edellä mainitut henkilöt joutuivat itsessään voittamaan pulmat. Ne kuuluivat: ”kyky erottaa todellinen epätodellisesta”, toiseksi ”välinpitämättömyys epätodellisesta”, kolmanneksi tuli saavuttaa ”kuusi hyvettä” ja neljänneksi heissä tuli herätä ”pelastuksen kaipuu”. Omalla tavallaan he kaikki olivat ihanteellisia ihmisiä, mutta kriittisellä hetkellä eivät hekään täysin osanneet näitä ihanteita toteuttaa. Aleksanteri I yritti kyllä vapauttaa Euroopan keskinäisistä sodista panemalla alulle Pyhän Allianssin, mutta yritys epäonnistui. Hän julisti Suomen kansaksi kansakuntien joukkoon, mutta sitä himmensi kuitenkin se seikka, että hän, valloittajakansan hallitsija, tuli olemaan Suomen hallitseva suuriruhtinas, toteaa J. R. Hannula. Aleksanteri I:ssä eli kuitenkin voimakkaana ”pelastuksen kaipuu” ja hänen kerrotaan kuolleen 87-vuotiaana Siperiassa Feodor Kuzmits nimisenä erakkona. J. R. Hannula mainitsee, että Aleksanteri I:n pelastuksen kaipuu saattoi olla Mestarin kaipuuta.
J. R. Hannulan mukaan uuden aikakauden alkaminen kuului Suomen kansan tehtävään, dharmaan. Siksi myös Suomen kansan omien työntekijöiden tuli kulkea tämä neliasteinen puhdistuksen tie lyhyenä kertauksena. Näin tapahtuikin. Nämä henkilöt olivat: Snellman, Runeberg, Topelius ja Lönnrot. J. R. Hannula kirjoittaa: ”Lönnrot oli se henkilö, jossa pelastuksen kaipuu toteutui valmistavasti siten, että muinaissuomalaisen sivistyksen viisaus sai tulla esille Kalevalan muodossa.” Toiset kolme toteuttivat omaa osuuttaan työssä monien muiden myötävaikutuksella. Edelleen J. R. H. toteaa: ”Kaikkien näiden valmistavien töitten jälkeen tapahtui varsinainen pelastuksen kaipuun toteutuminen siinä universaalisessa uudestisyntymisessä, minkä Pekka Ervast koki 21:llä ikävuodellaan 13 p:nä lokakuuta 1896.” Se oli universaalinen tapahtuma, joka toi uutta voimaa koko meidän aurinkokuntaamme, maapalloomme ja ihmiskuntaamme. ”Oikealla puolelle muodostuvan sivistyksen kulmakivenä on pahanvastustamattomuus, sodasta ja väkivallasta luopu­minen. Aseellisuus on nyt enemmän heikkoutta, aseista luopuminen voimaa.” (Mestarin sanoma, s. 89.) Niinpä Pekka Ervast on sanonut, että jos kansa, vaikkapa Suomen kansa, itse vapaaehtoisesti luopuu aseista, niin se kansa on kuin pyhä kansa, jonka kimppuun kukaan ei voi hyökätä.
Edellä tuli jo mainituksi, että Lönnrot oli se henkilö, joka toi muinaissuomalaisen sivistyksen esille kokoamassaan Kalevalassa. Meidän ajallamme suuri Opettajamme Pekka Ervast on avannut Kalevalaan sisältyvää salaista mysteerioviisautta kirjassaan Kalevalan avain.
Kun nyt vietämme työvuottamme persoonallisen minän merkeissä, antakaamme J. R. Hannulan valaista Kalevalan myötä, miten meidän totuudenetsijöiden tulee voittaa itsemme toteuttaaksemme Kristus-Isän tahtoa. Ensiksi meidän tulee voittaa joukahaismainen ylpeytemme, kateutemme ja eripuraisuutemme. Toiseksi on tehtävä vene, joka on luotava sanan voimalla. ”Emme saa vajota tunteiden ja himojen mereen, emme tunteelliseen autuuden tavoitteluun.” Kolmanneksi on opittava soittamaan kannelta, käyttämään puhettamme totuuden, kauneuden ja myötätunnon mukaisesti ja sen herättämiseksi. Neljänneksi tulee kysymykseen Sammon taonta. ”On saatava itsessämme, ryhmässämme ja kansassamme heräämään ja toimimaan luova ja uudestisynnyttävä rakkaustahto”. (Mts. 90.) Meidän tulee oppia valmistamaan hengen ruokaa pyyteettömässä rakkaudessa. Tämä on tullut mahdolliseksi, kun otamme vakavasti meidän aikanamme esiintyneen Opettajan Pekka Ervastin ja hänen elämäntyönsä, jossa esiintyy kauan kaivattu ja odotettu puhdistettu kristinusko, so. uusi uskon-puhdistus ja samalla uusi suuri maailmanuskonto, uskontojen korkeampi minä. Silloin syntyy Pohjolan Valkoinen valtakunta, jossa seurataan Vuorisaarnan Mestarin opetuksia ja tehdään veljellistä yhteistyötä Isän tahdon toteutumiseksi ihmiskunnassamme
Avatkaamme nyt nämä vuosijuhlamme kristusrakkauden hengessä ja Isän hyvän voimaan luottaen. Tehkäämme se Pekka Ervastin ja koko Valkoisen Veljeskunnan Mestarien nimeen ja suojelukseen turvaten.

Kategoria(t): Ajankohtaista, Kirjoituksia. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.