Kristosofi-lehti Syyskuu 2010:Toimittajalta

Kesäkursseilla pohdimme aikamme erikoislaatua. Seuraavassa oman pohdintani tuloksia.
Kun katselemme nykyistä luomispäiväämme kokonaisuutena, niin havaitsemme, että aiemminkin on ollut tuomio- tai murroskausia. Sellaisista mainittakoon ensimmäisen ja toisen juurirodun välinen aika, samoin toisen ja kolmannen, kolmannen ja neljännen sekä neljännen juurirodun vaihtuessa viidenteen juurirotuun. Mutta tämä nykyinen aika on sikäli erikoinen ja merkittävä, että tähän asti kehitys on kulkenut kohti aineellisuutta, mutta seitsemän juurirodun muodostaman sarjan keskivaiheessa tapahtui suunnanmuutos, alkoi henkeen palautumisen taival. Neljännen juurirodun aikana Atlantis-mantereella saavutettiin käännekohta.
Kun nyt elämme viidennen juurirodun viidennessä alarodussa, on ihmiskuntamme saanut henkeen palautumisen tiellä tarvitsemaansa apua. Avunanto on keskitetty melko lyhyelle ajalle. Ensin ruumistui Gautama Buddha ja antoi jalon kahdeksankertaisen tiensä. Sitten syntyi Jeesus Nasaretilainen Palestiinaan ja julisti rakkauden oppia, eli ja kuoli opetuksiensa mukaisesti. Ja aivan meidän päivinämme teki Pekka Ervast täällä Suomessa henkistä työtä. Vaikka Buddhan ja Pekka Ervastin syntymävuosien välillä on vain noin 2.500 vuotta, niin on se kuitenkin lyhyt aika verrattuna ihmiskunnan miljoonien vuosien historiaan. Olemme olleet nykyisessä luomispäivässä, Maa-manvantarassa noin 300 miljoonaa vuotta.
Voisimme luoda silmäyksen vielä nykyistä luomispäiväämme suurempaan kokonaisuuteen eli maapallomme seitsemän luomispäivän muodostamaan kokonaisuuteen. J. R. Hannula toteaa, että kuten ihmisellä on useita ruumistuksia, niin on maapallollakin. Kolmessa ensimmäisessä ruumistuksessaan, Saturnus-, Aurinko- ja Kuu-manvantarassa, maapallo on aste asteelta laskeutunut aineellisempaan olotilaan. Nykyisessä neljännessä Maa-manvantarassa olemme alimpana aineessa. Jäljellä olevissa luomispäivissä, Jupiter-, Venus- ja Vulcanus-kausissa, maapallo muuttuu taas asteettain henkisempään olotilaan. (Vuorisaarnan oppilaan näkökulmasta I–V, s. 321.)
Jotta planeettamme voisi alkaa kohoutumisen henkeen päin, täytyy nykyisessä neljännessä luomispäivässä tapahtua ratkaiseva käänne.
Kristosofisen tietouden mukaan maapallomme jokaisessa kolmessa edellisessä ruumistuksessa silloiset ihmiskunnat tai ihmiskuntaa vastaavat joukot jakaantuivat kahtia. Toiset läpäisivät silloisen tutkinnon, toiset jäivät luokalleen. Aivan samoin meidänkin maapallomme on elävä koulu, joka kokonaisuudessaan kulkee kohti ratkaisevaa tutkintoaan muodostuakseen sen jälkeen korkeammaksi kouluksi. ”Ratkaisevassa kohdassa suoritetaan tutkinto, jolloin ihmiskunta erottautuu kahteen joukkoon, joista toinen joukko jatkaa edelleen elämää tällä planeetalla, kun taas toinen joukko, joka ei jaksa seurata mukana, siirretään johonkin toiseen maailmaan, vähemmän vaativaan.” (Mts. 319.)
Voimme nyt kysyä, mitä ajan kello lyö? Missä vaiheessa elämme parhaillaan? Vastausta etsiessämme voimme palauttaa mieliimme kohdan, jossa Pekka Ervast puhuu tästä asiasta. Hän kuvaa Jumalan valtakunnan toteutumista maan päällä ja tässä yhteydessä vastaa kysymykseen toteutumisen ajankohdasta: ”Isä yksin tietää hetken. Mutta se tapahtuu, kun kuolema uhkaa maapalloa, ja kaikki ne sielut, jotka eivät silloin ole valmistautuneet, erotetaan muusta ihmiskunnasta ja siirretään toiseen taivaankappaleeseen; jäljelle jäävät ne, jotka jo ovat jumalan valtakunnan kansalaisia tai ovat siksi tulemaisillaan.” (Christosophia, 1987, s. 81.)
Edelleen Pekka Ervast kertoo, että silloin on saavutettu maapallon tarkoitus, kun siitä on tehty totuuden ja rakkauden paratiisi.
Pekka Ervastilta saatu tieto siitä, että jumalan valtakuntaan astumiseen valmistautumattomat siirretään toiseen taivaankappaleeseen, on heijastunut hämmästyttävän voimakkaasti nykyisen ihmiskunnan pyrkimyksiin. Tutkimuksemme kohteena olevassa kirjassa todetaan maailman suurvaltojen uhraavan uskomattomia rahasummia sitä varten, että muutamat ihmiset pääsisivät toisille taivaankappaleille.
Edellä mainittiin jo, että ihmiskuntamme on saanut henkeen palautumisen tiellä tarvitsemansa avun Buddhan, Jeesus Nasaretilaisen ja Pekka Ervastin kautta. Tähän voidaan lisätä, että Buddha oli edellisen eli kolmannen luomispäivän kaunein kukka, sen kehittynein ihminen. Hän toi ikään kuin kolmannen luomispäivän tervehdyksenä siellä saavuttamansa tiedon. Jeesus puolestaan oli toisen luomispäivän kehittynein ihminen. Pekka Ervast oli ensimmäisen luomispäivän kypsynein ihminen.
Elämä on asettanut ihmiskunnallemme inhimillisen tavoitteen. Voimme pyrkiä siihen vapaaehtoisesti. Pyrkimättömyys tai suorastaan kielteinen asenne ihmisyyteen aiheuttaa vain turhaa kärsimystä. Toiselle taivaankappaleelle joutuminen ei suinkaan poista elämän meille asettamaa tavoitetta, läksyä. Se on kuitenkin odottamassa, joskin maapallomme olosuhteita vieläkin hankalammissa.
Voimme kysyä, millaista läksyä tai läksyjä olemme opettelemassa täällä maisessa elämässä? Vastauksen löydämme suurten auttajiemme opetuksista, opetuksien ytimistä. Buddha opetti seuraajiaan itsenäiseen ajatteluun. Heidän tuli oppia ajattelemaan puhtaasti, niin etteivät pyyteet tai himot päässeet häiritsemään heidän ajatteluaan ja toimintaansa.
Jeesus Nasaretilainen painotti rakkauskyvyn merkitystä. Opetuslapsien tuli puhdistaa rakkautensa kaikesta itsekkyydestä ja persoonallisista toiveista ja opetella rakastamaan Kristus-rakkaudella.
Luonnollisesti Buddhan ja Jeesuksen seuraajien oppimat taidot ovat tarpeellisia myös Pekka Ervastin avaamalla henkisen tien kosmisella taipaleella. Astraaliolemuksemme järkevöityy ja eetteriverhomme täyttyy rakkaudella. Jäljellä on tahtoelämän järjestäminen Isän tahdon täyttäjäksi. Fyysinen käyttövälineemme on tahdon eli aatman vastaavaisuus. Pekka Ervastin avaamalla tiellä ihmisestä kasvaa Isän tahdon palvelija.
Voimme kysyä, mikä tarkoitus tällä matkalla aineeseen ja siitä henkeen palautumisella on? Miksi ihmiskuntamme tuli laskeutua näin syvälle aineeseen, kun meitä edeltäneiden enkelijärjestöjenkään ei ole tarvinnut? Onhan elämä helpompaa muilla tasoilla verrattuna tähän aineen syvimpään ilmentymään? Vastaukseksi opettajamme kertovat matkan tarkoituksen olevan siinä, että pääsemme perille aineen salaisuuksista. Niinpä jokaisen edellä mainitun suuren auttajan henkinen työ on heijastunut fyysisten voimien sarjaan uutena voimana.
Buddhaa on kutsuttu nimellä Aasian suuri Valo. Pyhä Henki valaisi hänen järkensä niin, että hän ymmärsi elämän kouluksi, jossa ihmiskuntaa koettelevat kärsimykset ovat karmaa. Ne ovat menneistä rikkomuksista syyn ja seurauksen lain mukaan johtuneita. Buddha opetti seuraajiaan luopumaan kärsimyksiä tuottavista syistä, elämään siten, etteivät he aiheuta uutta huonoa karmaa.
Buddhan mietiskelytietä saavuttaman valaistuksen myötä ihmiskunnassa on onnistuttu keksimään höyryvoima. Se on kehitetty ajattelutietä. Höyryvoima pääsi toteutumaan vasta nykyisessä kulttuurissamme. Kun tuli kuumentaa kattilassa olevaa vettä, niin se höyrystyy ja vapautuu sitä ympäröivästä vaipasta ja käyttää höyrykonetta. Näin tuli aktivoi muutkin elementit: maan eli kattilan, veden eli nesteen, höyryn eli ilman.
Kristus on kaiken olevaisen perikuva, kaikkialla oleva ja kaikkeen sisältyvä jumalallinen aatteilu, jumalallinen täydellisyyskuva, kehityksen kohde. Kaikilla meillä ihmisillä on sama kehityksen päämäärä. Näin jumalallinen täydellisyyskuva, Kristus, liittää meidät yhteen veljeyden sitein kuin magneettisen vetovoiman avulla. Jeesus Nasaretilainen otti Kristuksen vastaan ja toi sen maapallomme fyysiseen maailmaan, sen eetteritasolle. Tämä tapahtuma avasi uuden henkisen tien tai sanokaamme uuden jakson henkisellä tiellä, Pojan tien. Luonnollisesti tällainen koko ihmiskunnan henkisen elämän mullistanut, uudistanut tapahtuma heijastui myös fyysisten voimien sarjaan. Ihmiskunta osasi keksiä sähkövoiman, ottaa sähkön palvelukseensa. Sähköenergian huomattavin ominaisuus on magnetismi. Sähkövirta liikkuu parahiten jaloissa metalleissa. Sähkö antaa valoa ja lämpöä sekä palvelee teollisuutta.

Kolmas henkinen suurrynnistys on tapahtunut Suomessa. Lyhyesti todeten Pekka Ervast toi Kristuksen aivan fyysiselle tasolle asti. Siitä avautui jälleen uusi mahdollisuus henkistä tietä kulkeville. Tuli mahdollisuus astua suoraan Isän tielle.
Kun sen henkisen työn yhteydessä, jossa Pekka Ervast oli keskushenkilö, maapallomme sai vastaanottaa uuden kosmis-henkisen voimavuodatuksen, niin se heijastui fyysiseen maailmaan uutena voimailmentymänä. Puhutaan atomivoimasta, ydinenergiasta. Kun aiemmin niin jakamattomana pidetyn atomin rakenne alkoi selkiintyä, niin havaittiin sen olevan aurinkokuntamme kaltainen. Elektrodit näkyivät radoillaan kuin aurinkokuntamme planeetat. Samalla selvisi, että aine onkin voimapyörteitä ja että jokainen voimapyörre on kuin aurinko planeettoineen. Opettajamme toteavat näiden havaintojen johtavan ajatukseen, että voima on tajuntaa ja että koko ilmennyt elämä on pohjimmiltaan tajuntaa.
Kun höyryvoima symbolisoi Pyhää Henkeä ja sähkövoima Kristus-tajuntaa, niin atomivoiman voimme sanoa symbolisoivan Isä-tajuntaa.
Väinö Lehtonen kirjoittaa: ”Mutta nyt ovat maailman kansat joutuneet tilille ja vastaamaan teoistaan aivankuin suuren tuomarin edessä. Se tuomari on itse elämä, joka kysyy: yhäkö vain harrastatte verileikkejä ja pyritte tuhoamaan toisianne?” Ratkaisuvaiheessa on atomivoima, ydinenergia, keskeinen tekijä. Ihmiskunnan eteen avautuu nyt kaksi tietä. ”Oikeankädenpuoleinen tie viittoaa: atomivoimassa on ihmiskunnan onni ja hyvinvointi, lyhyet työpäivät ja aineellista hyvää riittämiin. – – Mutta vasen tie viittoaa, jos tälle lähdet, saavuttaa ihmiskunta kuoleman rauhan. Atomivoimassa piilee vaara, että te ihmispoloiset ette kykene sitä hallitsemaan, jos laskette sen käsistänne toisianne tuhotaksenne.” (Matkalla Temppeliin, s. 53, 54.)
Yksilöinä voimme jättää maailman temmellyskentät ja työskennellä inhimillisemmän maailmanjärjestyksen luomiseksi. Yksilöinä voimme olla mukana ihmisyyden uskonnon opetuksiin syventyvissä ja kristosofisten opettajien työtä tukevissa henkisissä ryhmissä.
Annikki Kumpulainen
annikki_kumpulainen_at_kolumbus_fi

Kategoria(t): Ajankohtaista, Kirjoituksia. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.