TEMPPELIN KIVEKSI KASVAMINEN: Arianne Heiskari

Karman valossa on ymmärrettävää, että niin paljon pahaa kuin ihmiset olemme aikaansaaneet, niin paljon hyvää heidän on myös luotava. Ihmisten on itse rakennettava uudet taivaat ja uudet maat, sillä vanhan maailman he ovat pilanneet. On julistettu uusi uskonto. Uskontojen avulla ihmisyys on näihinkin asti pitänyt jalansijaa maan päällä ja uskonnon avulla se tulee kasvamaan kukkaansa.

Kun me jälleensynnymme, niin tämä persoonallisuus on heikko heijastuma siitä, mitä me sisimmässämme olemme. Persoonallisuus ilmentää meitä itseämme vain sen verran kuin se osaa.

Sama sääntö pätee uskontoihinkin nähden. On olemassa perususkonto, jumalallinen viisaus. Syvin viisaus on aurinkokuntamme Logoksen viisaus. Siitä ovat lähteneet kaikki vanhat uskonnot. Ne ovat aivan kuin persoonallisuuksia Logos-viisaudesta.

Jälleensyntymiensä kuluessa joku ihminen kasvaa ihmisyydessä niin pitkälle, että Jumalan poika voi yhtyä hänen persoonallisuuteensa. Kristus syntyy ihmisessä, Jumala ja ihminen yhtyvät. Näin tapahtuu myös uskontojen yhteydessä. Kerran syntyy maailmaan sellainen profeetta, joka ottaa tajuntaansa Logoksen niin täydellisesti, että hän osaa ilmentää uskontojen korkeamman minän. Jumalallinen viisaus tulee esille kokonaisuudessaan hänen kauttaan. Tälläinen tapahtuma oli se, kun Logos inkarnoitui Pekka Ervastissa. Siksi P.E. loi uuden uskonnon, joka ratkaisee kaikki elämän pulmat. Sitä uskontoa on nimitetty maailman uskonnoksi.

Mitä siihen uskontoon sisältyy? Millä tavalla se eroaa muista uskonnoista?

Uskonnoissa on kaksi puolta. Niin tässäkin: H.P.Blavatskyn julistama teosofinen maailmankatsomus ja Pekka Ervastin Vuorisaarnan moraaliin perustuva ihmisen kasvaminen täydelliseksi.

H.P.Blavatsky opetti elämän suurista tosiasioista, jälleensyntymisestä, karmasta, kehityksestä, mestareista. Teosofinen maailmankatsomus muodostaa ns. opinkappaleet. Teosofiset opit on otettu itse elämästä. Vaikka meillä ei olisi minkäänlaista yliaistillista tietoa, mutta jos vain käytämme järkeämme ja tutkimme esimerkiksi jälleensyntymisaatetta, niin meidän täytyy tulla siihen vakaumukseen, että elämä olisi järjetöntä ilman jälleensyntymää. Samoin elämä on järjetöntä ilman kehityksen lakia ja se on järjetöntä myös, jos siinä ei vallitse täydellinen oikeus.

Uuden uskonnon moraali keskittyy viiteen käskyyn, joissa sanotaan: Älä suutu, älä ole ajatuksissasikaan epäpuhdas, älä vanno, ole aina tosi ja rehellinen, älä vastusta sitä, joka on paha, älä sodi, vaan rakasta kaikkia ihmisiä. Uuden uskonnon moraaliseen runkoon sisältyy usko ja luottamus siihen, että on olemassa olentoja, jotka ovat meitä viisaampia, että on olemassa niitä ihmisiä ja olentoja, joita sanotaan täydellisiksi, jotka näkevät kauemmaksi, jotka ovat enemmän kokeneita, enemmän ponnistaneet ja enemmän voittaneet. On olemassa täydellisten ihmisten veljeskunta. Kaikkien ihmisten tulee kasvaa ihmisyydessä samaan täydellisyyteen, kuin ovat nuo ihmiskunnan edelläkulkijat kasvaneet. Tämä on yksi puoli moraalista ja siihen kuuluu erottamattomasti käsitys ihmisten veljeydestä.

Fyysisen maailman ensimmäinen totuus on ihmisten veljeys ja heidän ykseytensä Jumalassa. Tämä päämäärä merkitsee veljeyden hengen toteuttamista maailmassa. Se henkinen valiojoukko, joka on syntynyt tämän uuden uskonnon avulla, on kuin kaiken kattava perusmuuri, sillä ihmiskunnan tulevaisuus on sen varassa. Toistaiseksi sen muodostaa pieni ja vaatimaton joukko täällä Suomessa. Siitä ei ihmiskunta paljoa tiedä. Kuitenkin sen perustus on itse Logoksessa, Jumalassa.

Pekka Ervast opettaa, että tänne Suomeen on perustettu näkymätön keskus, joka nojaa pahanvastustamattomuuden peruskivelle. Pekka Ervast nimenomaan sanoo, että se temppeli, joka on rakennettu suomalaiselle kummulle ja joka toistaiseksi on ollut näkymättömissä maailmoissa, että siinä ovat kaikki Mestarit kotonaan. Kun muistamme, mitä Pekka Ervast puhuu Jeesus Kristuksesta sanoessaan, että hän on aurinkokuntamme Logoksen Poika-ryhmän johtaja, niin tämä merkitsee, että se henkinen Temppeli ja uuden uskonnon alkukehto eli pysyväinen olotila on aurinkokuntamme kuninkaallisen neuvoston keskuspaikka maapallolla. Näin valtavien asioiden yhteyteen olemme joutuneet.

Vahvistukoon uskomme siihen, että pahan vastustamattomuuden sulattamisen avulla jaksamme olla ihmiskunnan suuren Jumalan Temppelin pohjimmaisina kivinä kantamassa tämän ihmiskunnan pyramidia. Sillä tavoin nostamme mekin omalla vähäpätöisellä työllämme ihmiskuntaa askeleen ihmisyyttä kohti!

Kategoria(t): Kirjoituksia. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.