Kristosofi-lehti Joulukuu 2010: Toimittajalta

Olemme taas tulleet vuotuisessa kierroksessamme kuukauteen, jossa valo ja pimeys vaihtavat osia. Kesästä lähtien ovat päivät lyhentyneet valoisuuden vähetessä. Illat ja yöt ovat vastaavasti pidentyneet hämärän ja pimeyden lisääntyessä. Talvipäivän seisaus on taitekohta, jolloin valoisuus alkaa vallata itselleen vuorokaudesta yhä enemmän ja enemmän osuutta ja jolloin pimeys luonnollisesti vastaavasti vähenee.
Tätä valon voittoa on juhlittu monien kansojen keskuudessa. Siihen on myös liitetty Jeesus Nasaretilaisen syntymän muistolle pyhitetty joulujuhla, vaikka Jeesuksen oikeata syntymäaikaa ei tunnetakaan. Ajankohtaan on sisällytetty vielä muitakin merkityksiä valon voiton ja Jeesuksen syntymäjuhlan lisäksi. Sitä vietetään myös Kristuksen syntymän merkeissä. Tällöin Kristus merkitsee ihmisyksilön sydämessä tapahtuvaa Jumalan aatteileman ihmisyyden ihanteen heräymystä. Tästä tapahtumastahan alkaa ihmisen ainakin jossain määrin tietoinen kulku henkisellä tiellä.
J. R. Hannula on kuvannut teoksessaan Vuorisaarnan oppilaan näkökulmasta niitä ehtoja, joita Kristuksen syntymä edellyttää ihmiseltä.
Ensimmäiseksi elämä kysyy ihmiseltä, mikä on hänen kannustimensa, mitä hän tavoittelee? Haluaako hän ohittaa muut ihmiset varallisuudellaan, etevyydellään tai saavuttamallaan maineella? Jos hän suunnittelee tällaista tulevaisuutta, hän luonnollisesti menettelee siten, että hänen toiveensa toteutuisivat. Henkinen elämä syrjäytyy.
Totuudenetsijän tehtyä valintansa henkisen tien ja persoonallisten tavoitteiden välillä hänen ratkaistavakseen nousee uusi kysymys: miten hän voi osallistua henkiseen työhön, mitä tehtäviä hän kykenee suorittamaan? Koska kyseessä on Hannulan mukaan kulku pienentymistä kohti maailman arvoasteikossa, hän voi tässä yhteydessä tarkastella saamiansa tehtävätarjouksia. Hannula ottaa esille esimerkin H. P. Blavatskyn elämästä. ”Pekka Ervastin kirjoittamassa kuvaelmassa ’H. P. B.’ kerrotaan, että sanomalehti Novoje Vremja tarjosi H. P. B:lle tuhat kultaruplaa kuukaudessa, jos hän säännöllisesti kirjoittaisi artikkeleita ja kertomuksia, vieläpä lisättiin, että saisi kirjoittaa teosofiastakin. Mutta Blavatsky kieltäytyi tästä helppotöisestä ansaitsemisesta Salaisen Opin kirjoittamisen vuoksi; vaikka hän samalla itse eli perin niukoissa, jopa puutteellisissa oloissa.” (Vuorisaarnan oppilaan näkökulmasta, 2. p., s. 203.)
Kun etsijän ajatus-tunnemaailmassa on tilaa, kun se ei ole täyteen sullottu persoonallisia kiireitä ja vapaaehtoisesti vastaanotettuja ”kunniatehtäviä” elämä voi lähestyä ja osoittaa hänelle sopivan henkistä työtä palvelevan tehtävän.
Edetessään persoonallisen itsensä rajoittamisen tiellä ihminen vakavoituu henkisesti. Mutta henkinen vakavoituminen ei johda ankaruuteen tai jäykkyyteen. Päinvastoin se johtaakin ymmärtäväisyyteen, jopa nuorekkuuteen.
Neljäntenä edellytyksenä on luottamus kaikkeuden Isään, Jumalaan, Vuorisaarnan pätevyyteen kaikissa tilanteissa.
Näiden ehtojen täytyttyä ihmisen sydämessä on tilaa ihmisyydelle. Se ei ole enää täynnä yksinomaan henkilökohtaisia unelmia ja suunnitelmia. Nyt Joulu, ihmistäydellisyyden elävä voimakuva, voi astua sydämeen.
* * *
Vuoden 2011 alusta Kristosofi-lehden vastaava toimittaja on Hilkka Lampinen ja toimitussihteeri Raija Kiiski. Onnea molemmille Kristosofi-lehden ja sen lukijakunnan hyväksi koituvassa lehden valmistelu- ja toimitustyössä. Uutta ja outoa lehden painokuntoon saattaminen ei ole kummallekaan, päinvastoin tuttua jo vuosia jatkuneista toimituskunnan kokoontumisista.
Hyvää ja henkisesti antoisaa Joulua kaikille lehden lukijoille!

Annikki Kumpulainen
annikki_kumpulainen_at_kolumbus_fi
* * *
Toimitustyö jatkuu edelleen Annikki Kumpulaisen luona Vironkatu 12 B 23, Helsinki, jonne aineiston voi lähettää, mieluiten sähköpostina.

Kategoria(t): Ajankohtaista, Kirjoituksia. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.