Ikuinen taistelu: Arianne Heiskari

Pahan ilmenemisessä ja kehityksessä voimme erottaa kolme vaihetta, minittäin pahan synty, pahan huippuunsa nouseminen ja kolmantena hyvän taistelu pahaa vastaan. Kaikki nämä kolme vaihetta yhdessä muodostavat toisen niistä suurista aikakausista, joihin jaoimme ihmiskunnan historian hyvän ja pahan ilmenemisen kannalta.

Paha syntyi miljoonia vuosia sitten Lemurialla ja Atlantiksella, mitä myös nimitetään syntiinlankeemukseksi. Tämä pahan synty oli yhteydessä ihmisen heräävän sukupuolivoiman kanssa. Ihmisethän olivat ensin kaksisukuisia oltuaan sitä ennen suvuttomia.

Vanhan testamentin mukaan olemme kristikunnassa tottuneet sanomaan, että nainen luotiin miehen kylkiluusta ja siitä on tehty paljon pilaa. Aadam vaivutettiin uneen, ja sillä aikaa, kun hän nukkui, otettiin häneltä kylkiluu ja Jumala muodosti siitä vaimon.

Nämä luovat Jumalat, jotka olivat kaksisukuisia. Sillä tarkoitetaan, että ne luovat voimat edustavat sekä naisellisia, että miehellisiä prinsiippejä, psykologisesti katsoen miehisiä ja naisellisia ominaisuuksia eli fysiologisesti molempia voimia.

Inspiraatio voima on miehellinen, se on meidän sielullinen miehellisyytemme, ja sitten on pyhä mielikuvitusvoima femininen voima meissä. Mielikuvitus on kuin äitinä tuolle inspiraatiolle, synnyttävälle isä – voimalle. Sen täytyy olla äitinä, jotta me voisimme oikein työskennellä inspiraation varassa, ja saada jotain aikaan tässä näkyvässä maailmassa. Nuo kaksi voimaa kuuluvat luomiseen, ja ne ovat aina olemassa.

Meidän esiintymisemme kahtena sukupuolena on ohimenevä ilmiö, sen sijaan, että olemme joko miehiä tai naisia, meidän tulisi olla miesnaisia, jotka osaavat luoda ilman toisen apua, se kuuluu meidän etuoikeuteemme! Mutta sitä meillä ei ole, koska olemme täällä vasta oppimassa käyttämään luonnon luovia voimia oikein!

Ei ole hyvä käyttää vertausta kylkiluu, parempi on kääntää se kyljellä, sivulla, toisella puolella.

Se tahtoo ilmaista, että ihminen, joka oli alkuaan elohimin kuvaksi luotu, siis kaksisukuinen, jaettiin kahtia, niin että hän oli nyt joko mies tai nainen, oltuaan ennen mies – nainen. Mutta jokainen tietää joka on näitä asioita tutkinut, että ihminen tänä päivänä on kaksisukuinen fysiologisestikin, vaikka toinen puoli on surkastunut, kun sitä ei ole käytetty.

Alkuperäinen syntiinlankeemus oli muun muassa sitä, että ihmiset noudattivat eläinten esimerkkiä koska olivat, kuten Salaisessa Opissa sanotaan järjettömiä. Joka tapauksessa tuo miljoonia vuosia sitten tapahtunut lankeaminen sukupuolinautintoon ja himoon laski kuin pohjan ihmiskunnan sangen surulliselle historialle!

Paha nousi huippuunsa silloin, kun siihen ei käytetty ainoastaan aistien nautintoa, vaan myöskin järjen. Tämä järjen, älyn saastuminen tapahtui miljoonia vuosia myöhemmin Atlantiksessa, joka nyt on vajonnut Atlantin valtameren syvyyteen. Tällä Atlantis – mantereella tapahtui se merkillinen murhenäytelmä, joka sai aikaan meidän lankeemuksemme todelliseen pahaan.

Lemuriassa tapahtui luonnollinen lankeemus, mutta täällä tapahtui lankeemus älylliseen pahaan, todelliseen itsekkyyteen ja häijyyteen, se murhenäytelmä jota nimitetään mustaksi magiaksi. Lankesimme mustaan magiaan sillä tavoin, että olimme sokeasta halusta ja himosta mustien maagikkojen palvelijoita, tottelimme heitä ja palvoimme heitä.

Nuo mustat opettivat meitä käyttämään luovaa voimaa itsessämme myöskin älyksi, ymmärrykseksi. Luovan voiman avulla olemme oppineet ajattelemaan, mutta ei ajattelemaan epäitsekkäästi, vaan opettivat käyttämään älyä omien himojemme palvelukseen.

Nyt sentään ymmärrämme järjellä ja ajatuksella myös paljon korkeampia asioita. Näin kehittyi meidän alempi älymme ja ymmärryksemme ja näin tulimme palvoneeksi saatanoita, mustia olentoja.

Silloin meidän maapallomme johtajat ja Valkoinen Veljeskunta ja kaikki viisaat olennot ymmärsivät ja sanoivat, että ihmiskunta on menossa liian pitkälle, se on pelastettava nyt rajulla tavalla, ja siihen ei riitä pelkästään jokin luonnonmullistus, vaan ihmisille täytyy antaa kouriintuntuva opetus siitä, että he ovat väärään suuntaan menossa!

Oli niin että Jumalaiset tietäjämme ja parhaat olennot maan päällä päättivät, että on nostettava sota noita mustia ja heidän johtamiaan joukkoja vastaan. Ne ihmisolennot, jotka tahtovat olla valkoisten palveluksessa, tulkoon meidän puolellemme, mutta mustien palveluksessa olevat olkoon siellä. Kaikkien täytyy saada kouriintuntuva opetus. Siitä kerrotaan myöskin meidän Kalevalassamme kertomuksessa ”Sota Sammosta”. Pohjola oli ryöstänyt Sammon, kaiken maagisen tiedon. Nuo mustat johtajat, asuurat olivat ryöstäneet tiedon avaimen Sammon ja sulkeneet sen vuoreen.

Sota syttyi ja siinä sodassa hävitettiin mustien korkeat johtajat ja suuret joukot heidän palvelijoistaan. Näin murrettiin mustien, pahan valta. Mutta se ei riittänyt. Ihmiskunta oli niin saastutettu, että luonto täytyi ottaa avuksi ja luonnonmullistukset hävittivät Atlantiksen. Poseidonin saari, josta Platon puhuu, oli viimeinen jäännös, se vajosi viimeisessä vedenpaisumuksessa meren syvyyteen. Poseidonin saari sijaitsi Gibraltarin läheisyydessä. Sitä ennen olivat valkoiset voimat tuoneet pois omia joukkojaan itään päin, Aasiaan, sitä kuvataan Noakin kertomuksessa.

Sota tässä näkyvässä maailmassa on vertauskuva, se on heijastusta, maagista ilmennystä todellisesta sodasta.

Mikä on sitten se todellinen sota, se todellinen taistelu jota Valkoiset tietäjät koettivat meille opettaa? Se on sota, jossa ihminen sotii omaa pahuuttaan vastaan, pahoja taipumuksiaan, ilkeyttään, himojaan vastaan! Se on ainoa todellinen sota ja välttämätön sota. Tätä sotaa on käyty aina Atlantiksen ajoista asti, ja valkoiset Veljet ja kaikki tietäjät ovat sitä johtamassa, ja kaikki ne ihmiset, jota ovat kuulleet heidän ja heidän lähettiläidensä ääntä, ovat tulleet kutsutuiksi näkymättömään armeijaan, jossa kukin armeijan yksilö taistelee pahaa vastaan itsessään!

Ei taistellen vaan voittaen!

Kategoria(t): Kirjoituksia Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.